הורים שואלים

מענה לשאלות חינוכיות

שאלה: האם יש מקום בתוכנית החינוכית לעולמו הרגשי של הנער?

תשובה: אנו שמחים על השאלה שכן במהלך השנים למדנו שנושא העולם הרגשי  משמעותי מאד להתפתחותו של הנער וכן מצאנו שעיקר הקשיים באים לידי ביטוי דווקא בתחום הזה.

מצאנו שאנו יודעים לתת מענה לימודי גם לתלמידים מתקשים ולהביא אותם להישגים גבוהים. הנושא היותר מאתגר הוא  מתן מענה לעולמן הרגשי. על כן פיתחנו במהלך השנים מודל של שיח רגשי , בין אישי וקבוצתי על פי עקרונות ההתוועדות החסידית. (משך מספר שנים היינו שייכים לקבוצת בתי ספר  במשרד החינוך שמפתחים מודלים חדשניים) מצאנו שבמידה ונתנו מענה ריגשי מתאים, הנער מתקדם וצומח. נושא דימוי עצמי, תחושת מסוגלות, קשיים חברתיים, אמון ןכו' הנם נושאים מהותיים שיש לתת להם מענה ריגשי הולם. ובשעה שעזרנו לנער להתמודד עם תחומים אלו גם הבטחון העצמי והישגיו הלימודיים השתפרו באופן משמעותי.

שאלה: מהי הגישה של הישיבה בנושא היחס לתפילה

תשובה: אנו משתדלים לחנך את התלמידים שנושא הקשר שלהם לבורא עולם הוא המשימה ואחריות שלהם. יחד עם זאת המסגרת הדתית צריכה להישמר. על כן תלמידים  מחויבים להגיע לתפילה בזמן לכבד את בית המדרש ואת המתפללים, אנו לא מכריחים להתפלל. אנו מבקשים במהלך שיחות פעילויות ודוגמא אישית, לחנך לתפילה מתוך הכרת ערכה ומעלתה.

שאלה: מה המדיניות של הישיבה בנושא הטלפונים 'החכמים' סמרטפונים?

תשובה: לכתחילה אסרנו סמרטפונים. תקופת הקורונה יצרה מציאות שלצורך הקשר עם התלמידים והלמידה מרחוק  נדרשו המכשירים הללו. על כן המדיניות עודכנה למצב החדש. בפועל אנו מאשרים להביא סמרטפונים לישיבה בתנאי שההורים מאשרים קימת למכשיר תוכנת סינון משמעותית (רימון, נטספרק וכ') במשך היום המכשירים נמצאים אצל אנשי הצוות החינוכי. התלמידים מקבלים את המכשירים בסיום הלימודים למשך שעות הערב בכיבוי אורות המדריך אוסף את המכשירים עד לערב הבא.