נר זכרון לנופלי בוגרי הישיבה

״במותם ציוו לנו את חיים״