שאלה: האם יש מקום בתוכנית החינוכית לעולמו הרגשי של הנער?

תשובה: אנו שמחים על השאלה שכן במהלך השנים למדנו שנושא העולם הרגשי  משמעותי מאד להתפתחותו של הנער וכן מצאנו שעיקר הקשיים באים לידי ביטוי דווקא בתחום הזה. מצאנו שאנו יודעים לתת מענה לימודי גם לתלמידים מתקשים ולהביא אותם להישגים גבוהים. הנושא היותר מאתגר הוא  מתן מענה לעולמן הרגשי. על כן פיתחנו במהלך השנים מודל של […]