רב טוראי דוד דלרוזה

בן גאולה ושלמה חטיבת הצנחנים נפל ביום י"ד בטבת תשמ"ט (22.12.1988) בן 19 בנופלו מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי הר הרצל

טוראי משה סעדה

בן שושנה וסעיד חיל שריון נפל ביום ט' בכסלו תשמ"ד (15.11.1983) בן 19 בנופלו מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי רחובות

סמל משה טל

בן חנה וצבי חיל שריון נפל ביום כ"ט בתשרי תשל"ד (25.10.1973) בן 20 בנופלו מקום מנוחתו בית העלמין הצבאי הר הרצל